– Al yaddul ‘ulya khoirun min yaddi as sufla
” tangan ono nduwur iku luwih becik tinimbang ono ngisor”

– Saktemene Gusti Alloh langkung remen dateng muslim ingkang kiyat…

Semanghaddd!!!

Iklan